دات نت نیوک
Menu
تاریخ آخرین به روز رسانی :02 تیر 1398

مدیران

محمد علی حاجی زاده

عضو هيات مديره

مشخصات فردی

 • متولد: 55/6/20 محمود آباد
 • تلفن مستقيم: 18-44260311-026
 • تلفن داخلي: 113
 • ايميل: Hajizadeh@hashtgerd-ntoir.gov.ir

سوابق تحصیلی

 • فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مالی

سوابق اجرایی

 • 1.مدیر تصفیه سازمان تعاون مصرفشهروروستا وزرات صنعت،معدن و تجارت
  2.معاون اداری مالی وبودجه(توسعه مدیریت و منابع) شرکت عمران شهرجدید هشتگرد
  3. معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت صنعت معدن و تجارت
  4. مشاور معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانها وزارت صنعت معدن و تجارت
  5. رییس اداره دریافت و پرداخت وزارت بازرگانی
  6. رییس حسابداری مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن شهر جدید پردیس
  7. رییس حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده)شرکت سرمایه گذاری مسکن شهر جدید پردیس
  8. رییس حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت تولیدی سیم و کابل شاهین و نماینده مدیر عامل در کارخانه (سرخه سمنان)
  9. رییس کار گروه ستاد صیانت از حقوق شهروندی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  10. عضو اصلی کمیسیون مناقصات مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  11. عضو اصلی کمیسیون مناقصات و مزایدات شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  12.مسِِِئول اجرایی کمیته در آمد شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  13. رییس کمیته وصول مطالبات شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  14.عضو کمیته ارزیابی قیمت کارشناسی اراضی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  15. عضو کمیته فنی و بازرگانی (حوزه معاونت اداری مالی و بودجه ) شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  16. عضو کمیته نظارت بر اجرای قرار داد های واگذاری و کلیه قرار دادها در خصوص خلع ید فسخ یا ادامه قرار داد
  17. کارشناس مالی اداره دریافت و پرداخت وزارت بازرگانی
  18. کارشناس مالی اداره دفتر داری و تنظیم حساب وزارت بازرگانی
  19. معاونت مالی و اقتصادی صندوق توسعه صنایع دریایی (در حال حاضر ) مامور
محل خدمت: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد