دات نت نیوک
Menu

ساختار شرکت

کاوه فیضی

سرپرست اداره مالی

علی تشکری

مشاور مدیرعامل و رئیس اداره حراست