دات نت نیوک
Menu

شرح وظایف

شرح وظایف کارکنان شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 

زمینه های فعالیت شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تهیه و اجرای طرح های شهرسازی معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرائی و ایجاد ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر جدید، تملک اجاره و سطح حقوق و واگذاری و فروش واحدهای شهری و اجرای طرح های سیویل و تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره به همراه اجرای طرح مسکن مهر به دستور ریاست محترم جمهور.