دات نت نیوک
Menu

معرفی شرکت

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

 

این شرکت در سال 1367 به عنوان مجری طرح شهر جدید هشتگرد و با تصویب اساسنامه در سال 1368 فعالیت رسمی خود را در قالب یک شرکت وابسته به وازرت راه و شهرسازی آغاز نمود.

تاریخ تصویب طرح جامع 72/5/12


زمینه های فعالیت:


تهیه و اجرای طرح های شهرسازی معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرائی و ایجاد ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر جدید، تملک اجاره و سطح حقوق و واگذاری و فروش واحدهای شهری و اجرای طرح های سیویل و تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره به همراه اجرای طرح مسکن مهر به دستور ریاست محترم جمهور.