دات نت نیوک
Menu

منشور اخلاقی
منشور اخلاقي و عهد نامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

 ما با ایمان به خدای متعال و تأسی از تعالیم دینی و ائمه اطهار (ع) و اعتقاد به عزتمندی و شایستگی مردم و لزوم تکریم ارباب رجوع و با حفظ کرامت انسانی و مصالح کشور سرافرازمان و با امید و اندیشه ی تبلور فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی به شکلی درخشان در شهر جدید هشتگرد و ایجاد شهری پایدار و زیست پذیر، با هویت، متفاوت و متوازن، سرزنده و بانشاط، با مدیریتی پیشرفته و مشارکتی و با اتقان به اصول برابری، حاکمیت قانون در مناسبات اداری، شهروندمداری، احترام و اعتماد، شفافیت، پاسخگویی، عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی، تعهد و وفاداری به سازمان و به کارگیری مهارت و تخصص، همواره خود را پایبند به رعایت اصول ذیل می دانیم:

1- خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خویش و مسئولیت را امانتی الهی می دانیم.

2- تصمیمات و تلاشمان بر پایه تدبیر و رفتارمان بر چهارچوب قانون استوار است.

3- با نظم و انضباط و در نهایت ادب، تواضع و دقت و با حفظ آرامش و ظاهری آراسته، وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این اوامر را از عوامل اساسی در افزایش بهره وری می دانیم.

4- همه آحاد مردم را محترم می شمریم و حقوق، حریم خصوصی، حیثیت و شرافت آنان را حفظ می کنیم و مسئولیت پذیری و فرهنگ پاسخگویی به ارباب رجوع در چهارچوب قوانین و مقررات را وظیفه خود می دانیم.

5- برای وقت گرانبهای خود و مراجعان ارزش قائلیم، بنابراین، ضمن ضروری دانستن انجام صحیح امور ارباب رجوع در کوتاه ترین زمان ممکن، با بهره گیری از فنون پاسخگویی غیرحضوری و...، کوشش خواهیم نمود، از تاخیر در امور و اتلاف وقت ایشان بپرهیزیم.

6- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به مراجعان و نیز صداقت در گفتار (بدون گرایش به منافع و علایق شخصی و یا جمعی) را اساس و مبنای کار خود قرار می دهیم.

7- رازداری و خودداری از افشای اسناد و مدارک محرمانه و اسرار اداری را از اهم وظایف خود دانسته و به آن پایبندیم.

8- رعایت شئون و ارزش های اسلامی، اخلاقی و عرفی و متانت را سر لوحه ی فعالیت های سازمانی خود در محیط کار قرار می دهیم و خود را فردی متعهد به انجام فرامین الهی به خصوص ادای فریضه نماز جماعت دانسته، در این مسیر کوتاهی نخواهیم ورزید.

9- سعی می کنیم با آموزش مداوم خود و همکاران و در ارتقاء سطح دانش شغلی، سازمانی و اجتماعی خود و نیز استفاده بهینه از موازین فنی و ایجاد زمینه ی خلاقیت و خودباوری و تبادل اطلاعات بین همکاران، موجبات افزایش کارایی، ارتقای بهره وری، هم افزایی و جلب رضایت ارباب رجوع را فراهم نماییم و همچنین پژوهش و نوآوری را زمینه ساز تحقق خط مشی شرکت و امری ضروری برای کسب موفقیت می دانیم.

10- استفاده صحیح از اختیارات و جایگاه سازمانی را سرلوحه ی کار خود در کلیه ی سطوح سازمان قرار می دهیم.

11- برای نیل به آرمان های متعالی شرکت و ارتقای خدمات، ضمن ارائه ی پیشنهاد های منطقی، از هرگونه ایده، نظر، انتقاد و پیشنهاد سازنده و نیز همفکری و مشارکت مردم و بخصوص کارگزاران عرصه ی عمران و شهرسازی استقبال می نماییم.

12- به کار در شرکت افتخار نموده و آن را وسیله ی تعالی فردی و سازمانی، خدمت به جامعه و گسترش سازندگی و اشتغال زایی دانسته و از اینرو، نسبت به منافع شرکت، خود را متعهد می دانیم و تلاش می کنیم از اموال و امکانات شرکت در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده به نحو مناسب و مطلوب بهره برداری نماییم و از اسراف بپرهیزیم.