دات نت نیوک
Menu

فراخوان سرمایه گذاری

تاریخ بازگشایی: نمایشگاه پروژه ها وپانل سرمایه گذاری درروز چهارشنبه مورخ 97/3/9از ساعت 14/30 الی 19/30 درمحل سالن اجتماعات شهرداری

آگهی فراخوان مشارکت درسرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد 2-3-97

فراخوان سرمایه گذاری