دات نت نیوک
Menu

فرصت ها

  

مجتمع تجاری بهشت

 • اعتبار:
 • درصد پیشرفت :
 • پیمانکار :

میدان نقش جهان

 • اعتبار:
 • درصد پیشرفت :
 • پیمانکار :

مجتمع چند منظوره آفتاب

 • اعتبار:
 • درصد پیشرفت :
 • پیمانکار :

مرکز تجاری خورشید

 • اعتبار:
 • درصد پیشرفت :
 • پیمانکار :

مجتمع پارسیان

 • اعتبار:
 • درصد پیشرفت :
 • پیمانکار :