دات نت نیوک
Menu

خدمات الکترونیک


فروش و واگذاری

فروش زمین به افراد حقیقی و حقوقی در محدوده شهر جدید هشتگرد واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهر جدید هشتگرد   
به دلیل سهولت در کار ارباب رجوع و کمک به اقتصاد آنها و تسهیل در شرایط و روند
واگذاری توسط اعضاء هیئت مدیره شرکت تعیین قیمت می گردد و بوسیله واحد پیمان
و رسیدگی از طریق سامانه ستاد ایران به مرحله اجرا می رسد، که این عملکرد باعث
* انتخاب بین پیشنهاد دهندگان قیمت و واگذاری اراضی یا واحدها به بیشترین قیمت پیشنهادی
* افزایش نظام سلامت اداری
* کاهش مصرف کاغذ
* صرفه جوئی در زمان و هزینه متقاضیان
 شما می توانید با مراجعه به سایت ستاد ایران از وضعیت مزایدات و مناقصات
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد مطلع گردید.
 مراحل انجام توسط اداره مسکن شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:
* اعلام قیمت تمام شده توسط واحد فنی و اجرایی شرکت عمران
* ابلاغ الحاقیه ها توسط شرکت عمران
* تکمیل ابنیه ، محوطه سازی، انشعابات و ...توسط انبوه ساز
* درخواست متقاضی جهت تحویل واحدها
* معرفی متقاضی به بانک جهت دریافت کارت اقساط
* تسویه نهایی آورده متقاضی توسط واحدمالی مسکن مهر
* تحویل واحد به متقاضی تکمیل فرم های نمونه
شما می توانید با مراجعه به سایت ستاد ایران از وضعیت مزایدات و مناقصات
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و نیز نحوه واگذاری واحدهای ساخته شده مطلع گردید.
واگذاری مسکن مهر
 پیگیری واگذاری مسکن مهر    

 

 

رسیدگی به شکایات
سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت(سامد)                                 سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی (شهراه) 
سامانه بازرسی