شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

تاریخ: 13 خرداد 1397

جلسه مشترک مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت عمران با مدیریت شعب بانک مسکن استان و شهر جدید

به گزارش روابط عمومی شهرجدید هشتگرد؛ این جلسه با حضور دکتر هدایت مدیر عامل و مهندس مجذوب عضو هیئت مدیره شرکت عمران ، بلوچی مدیر شعب بانک مسکن استان البرز ، رشوند رئیس شعبه بانک مسکن شهر جدید و تعدادی از مدیران این بانک برگزار گردید .

در این جلسه نحوه پرداخت تسهیلات متمم مسکن مهر متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه ها درخصوص پروژه های هسا و سایر پروژه های فعال مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این خصوص اتخاذ گردید .