شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

تاریخ: 28 آذر 1397

تعامل شرکت عمران و شهرداری شهر جدید هشتگرد

برگزاری جلسه هفتگی سرپرست، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت عمران با شهردار و مدیران شهرداری شهر جدید هشتگرد پیرامون آخرین وضعیت تفاهم نامه فیمابین و مسائل و مشکلات شهر در محل شهرداری در جهت توسعه و آبادانی هرچه بیشتر شهر و آسایش شهروندان