شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

تاریخ: 28 آذر 1397

بازدید معاون وزیر راه شهرسازی از پروژه های عمرانی شهر جدید هشتگرد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ؛ مهندس حبیب اله طاهرخانی معاون وزیرو مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید به همراه تعدادی از مدیران کل شهرهای جدید ، از پروژه های عمرانی شهرجدید هشتگرد بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید که سر پرست ، هیئت مدیره و برخی از مدیران شرکت عمران نیز حضور داشتند روند پیشرفت فیزیکی قطار برقی ، خط انتقال پساب، پروژه های مشارکتی و واحد های مسکن مهر و نیز پروژه های آماده افتتاح در بهمن ماه امسال مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

طاهرخانی در این بازدید با توجه به اینکه همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و نیز پیگیری های به عمل آمده مثبت ارزیابی کرد و اعلام کرد همه این ها نوید بخش بهربرداری از پروژه ها در برنامه زمانبندی مقرر همراه با امکانات می باشد .