شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

تاریخ: 01 دی 1397

جلسه سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با فرماندار شهرستان ساوجبلاغ

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ؛  مهندس رضیئی سرپرست به همراه حاجی زاده هیئت مدیره شرکت عمران با پالیز گیر فرماندار شهرستان ساوجبلاغ جلسه ای را پیرامون آخرین وضعیت شهر جدید و پروژه های در حال اجرای این شهر برگزار کردند در این جلسه موضوعاتی از جمله آخرین وضعیت پروژه های قطار برقی ، مسکن مهر و افتتاح واحد ها با کلیه امکانات ، بهره برداری از خط انتقال پساب تا قبل از شروع فصل گرما، آماده سازی معابر و محوطه سازی های مسکن مهر ، روکش آسفالت و پروژه های مشارکتی و مراکز محله ای مورد بهربرداری قرار گرفت . در این جلسه پالیزگیر ضمن حمایت از شرکت عمران در اجرای پروژه های پیش روبا توجه به موقعیت شهر جدید تلاش برای هویت بخشی به شهر در قالب مراکز خدماتی ، تجاری ، تفریحی و اجتماعی را لازم و ضروری دانستند. در ادامه این جلسه رضیئی سرپرست شرکت عمران ،ارائه خدمات به موقع در راستای اهداف تعیین شده را مستلزم تعامل و همکاری تمامی دستگاه ها به ویژه خدمات رسان داشته و در این راه شرکت عمران با استفاده از تمامی ظرفیت ها از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد .