دات نت نیوک
Menu

اخبار

اخبار آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر

اخبار آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر

گزارش سایت ۶۴۸ واحدی پایا سازه دوشنبه 98/02/16

1-نقاشی سقف واحد

۲-اجرای سرامیک کف

۳-نصب کابین آسانسور

۴-تاسیسات مکانیکی

۵-تاسیسات الکتریکی

۶-اجرای سنگ ازاره تعداد

نفرات:۲۸

 

گزارش سایت 560 واحدی شرکت ابنیه راه روماک  فاز7 دوشنبه98/02/16 

 تاسیسات برقی

گچ کاری

کاشی و سرامیک کاری

سنگ کف پله

شیب بندی

تاسیسات برقی

ساخت چهارچوب درب

نفرات حاضردرکارگاه:٤٢نفر

 

گزارش سایت 608 واحدی تعاونی مهر9و53 فاز7 دوشنبه 98/02/16

 

اندودسفید کاری

اندود پلاستررویه

کفپوش پیاده رو

جدول محوطه

نفرات حاضردرکارگاه:١١نفر

گزارش سایت 360واحدی شرکت جنوبساز فاز7 دوشنبه 98/02/16

 

سنگ قرنیز پله

شیب بندی پشت بام

جابجایی مصالح

نفرات حاضردرکارگاه: ٧نفر

 

گزارش سایت 160واحدی شرکت ایلام بتن فاز7 دوشنبه 98/02/16

 

سنگ آستانه

نقاشی نرده راه پله

اندودسفید

نفرات حاضردرکارگاه:6نفر

 

گزارش سایت 760واحدی شرکت سپندآساکوپال پردیس فاز 7 دوشنبه 98/02/16

 

تاسیسات برقی

سفیدکاری

سرامیک کاری

سنگ ازاره نما

آماده سازی پیاده رومحوطه

اجرای رنگ نما

نفرات حاضردرکارگاه:۲٨نفر