دات نت نیوک
Menu

اخبار

(آرشیو ماه فروردین 1397)

پیام دکتر یزدانی سرپرست شرکت عمران شهرجدیدهشتگرددر خصوص سیاست نوین جذب  سرمایه‌گذاری در این شهر

پیام دکتر یزدانی سرپرست شرکت عمران شهرجدیدهشتگرددر خصوص سیاست نوین جذب سرمایه‌گذاری در این شهر

دکتر یزدانی سرپرست شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در پیامی به تشریح سیاستهای سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در سال 97 پرداختند .      ایشان اظهار داشتند در رویکرد نوین شرکت عمران شهرجدید هشتگرد به تامین ...
جلسه هفتگی بررسی آخرین وضعیت مسائل و مشکلات پروژه قطار برقی کرج - شهر جدید هشتگرد با حضور مهندس روانفر عضو هیئت مدیره و مهندس توکلی مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهرهای جدیددر محل کارگاه سپاسد

جلسه هفتگی بررسی آخرین وضعیت مسائل و مشکلات پروژه قطار برقی کرج - شهر جدید هشتگرد با حضور مهندس روانفر عضو هیئت مدیره و مهندس توکلی مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهرهای جدیددر محل کارگاه سپاسد

بازدید مهندس روانفر عضو هیئت مدیره و مهندس توکلی مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شرکت عمران شهرهای جدید کشور از پروژه قطار برقی کرج - شهر جدید هشتگرد